RSS

Közlemény


az egyéni listás jelölt és polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások számának megállapításáról

A helyi választási iroda vezetőjeként a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 307/E. §-a alapján, a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok száma (841 fő) figyelembevételével Rábatamási vonatkozásában megállapítottam, hogy

 • az egyéni listás jelölt állításához szükséges ajánlások száma: 9
 • a polgármesterjelölt állításhoz szükséges ajánlások száma: 26

Rábatamási, 2014. augusztus 18.

Szele Balázs
HVI vezető

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. augusztus 18. Hétfő hüvelyk Uncategorized

 

PÁLYÁZAT – SZOCIÁLIS ÁPOLÓ, GONDOZÓ


Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Szociális Központja

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szociális ápoló, gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9346 Magyarkeresztúr Kossuth L. u. 65-67.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Szakmai feladatok: az ápoló-gondozó szakember az Idősek Otthonában lakók szükségleteinek megfelelően elvégzi és biztosítja az általános gondozási és ápolási feladatokat, különösen; a kulturált környezet, higiénés rend kialakítását, a lakószobák otthonossá tételét, az étkezéssel kapcsolatos gondozói feladatok ellátását; az intézmény lakóinak közvetlen és tényleges fizikai ellátását (étkeztetés, ruházattal és textíliával történő ellátását) a gondozottak ruházatának, valamint ágyneműjének cseréjét; gondozottak testi gondozását, ápolását (fürdetés, láb-és körömápolás, hajápolás, szükség esetén borotválás, inkontinencia ellátás); elősegíti és támogatja a gondozottak társas kapcsolatait; biztosítja indokolt esetekben a betegek szakrendelésekre, stb. kísérését; gondoskodik a lakók orvosi-,szakorvosi ellátásban való részvételéről; halálozás esetén a végtisztességgel kapcsolatos feladatokat ellátja; betartja és betartatja az intézményi “Házirend” előírásait; elvégzi a munkájával járó adminisztrációs feladatokat; együttműködik más csoportok szakembereivel.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Szociális gondozó, szociális gondozó és ápoló, szociális szakgondozó, általános ápoló, szociális gondozó szervező végezettség
 •         Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, Erkölcsi Bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

 •         Önálló, felelősségteljes munkavégzés, csapatmunkában részvétel,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         Szakmai Önéletrajz, Szakképesítést igazoló bizonyítvány másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kecskemétiné Törő Anita 0670/9306257-es telefonszámon nyújt.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Szociális Központja címére történő megküldésével (9300 Csorna, Laky Döme u. 3). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: Szociális ápoló, gondozó.
 •         Elektronikus úton Kecskemétiné Törő Anita részére a szockozpontcsorna@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatokról a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Szociális Központja dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 4.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. július 19. Szombat hüvelyk Önkormányzat, Rábatamási

 
Kép

ÉRTESÍTÉS – SZÚNYOGGYÉRÍTÉS


Gyérítés-10

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. július 11. Péntek hüvelyk Önkormányzat, Rábatamási

 
Kép

ÉRTESÍTÉS – SZÚNYOGGYÉRÍTÉS


Gyérítés-9

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. július 3. Csütörtök hüvelyk Önkormányzat, Rábatamási

 

PÁLYÁZAT – Intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére


Csornai Térségi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Csorna Térségi Önkormányzatok Társulása Szociális Központja

Intézményvezető (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:
A vezetői megbízás határozott időre, a vezetői megbízás napjától számított 3 évig szól.

A munkavégzés helye:
Győr-Moson-Sopron megye, 9300 Csorna, Laky D. utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Szociális Központ tevékenységi körébe tartozó feladatok-fogyatékosok napközi otthoni ellátása-időskorúak ápoló-gondozó otthona-támogató szolgálat szakmai munkájának ellenőrzése,a közalkalmazottak feletti munkáltatói jogok gyakorlása, a gazdálkodáshoz szükséges adatok szolgáltatása, a hatályos jogszabályokban, az intézmények belső szabályzataiban, a munkaköri leírásban foglalt követelmények betartásának ellenőrzése. A munkakör magába foglalja 2014. december 1-jétől a Támogató Szolgálat vezetését is.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) 19/2014.(II.3.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •         Főiskola, 1/2000.(I.7.)SZCSM rendelet 3.számú melléklet 8.2 pontja szerinti szakirányú végzettség,szociális szakvizsga vagy nyilatkozat arra vonatkozóan,hogy a szociális szakvizsgát a megbízást követő két éven belül megszerzi,
 •         szociális területen szerzett szakmai tapasztalat a 257/2000.(XII.26.)Korm.r.3§(3)bek-e szerint – Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,
 •         B kategóriás jogosítvány,
 •         amennyiben a pályázó nem rendelkezik szociális szakvizsgával,úgy az öt év igazolt gyakorlatnak meg kell felelnie a 9/2000.(VIII.4.)SzCsM rendelet 5 § (1) bekezdésében foglaltaknak
 •         magyar állampolgárság,büntetlen előélet,cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •         szociális területen szerzett vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •         szakmai önéletrajz,vezetői program,végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata arról,hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,továbbá nyilatkozat arról,hogy nem áll cselekvőképességet korlátozó gondnokság alatt.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. július 31.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr.Horváth Etelka jegyző nyújt, a 96/590-112 -os telefonszámon.

 A pályázatok benyújtásának módja:

 •         Postai úton, a pályázatnak a Csornai Térségi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa címére történő megküldésével (9300 Csorna, Szent István tér 22. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 59/2014. , valamint a munkakör megnevezését: Szociális Központ vezető.

 A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A magasabb vezető személyéről a Csorna Térségi Önkormányzatok Társulásának Társulási Tanácsa a benyújtási határidőt követő soron következő ülésén dönt

 A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 •         Csorna Város Honlapja,Polgármesteri Hivatal hirdetőtáblája – 2014. június 28.
 •         Kisalföld Napilap- tájékoztatás a megjelenésről – 2014. június 28.
 • Társulásban résztvevő települési önkormányzatok székhelyén helyben szokásos módon – 2014. június 28.
 • Nemzeti Közigazgatási Intézet Honlapján: 2014. június 28.

 A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

http://www.csornakisterseg.hu

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. július 3. Csütörtök hüvelyk Önkormányzat, Rábatamási

 

Házhoz menő szelektív gyűjtés


A Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft értesíti ügyfeleit, hogy lehetőségük van a háztartásban keletkezett szelektív hulladékot áttetsző zsákban is gyűjteni, melyeket a közszolgáltató minden hónap első csütörtöki napján szállít el a háztartásoktól.

A zsákokba az alábbiakban felsorolt hulladékok tehetőek:

Műanyag italcsomagolás (PET palack), fólia, reklámtáska, kimosott tisztító, mosószeres flakonok, valamint fém italos doboz – a palackokat, italos dobozokat lapítva tegyék a gyűjtőzsákba.

Nem helyezhető a zsákba:

Üveghulladék, kommunális hulladék, zöldhulladék (fűnyesedék, ág, gally), papír csomagolási hulladék (összehajtott doboz, karton), újságpapír.

Az újságpapír, szórólap, kartonpapír és üveg csomagolási hulladékok gyűjtésére a szelektív szigeteken lesz lehetőség.

A Közszolgáltató kéri tisztelt ügyfeleit, hogy a zsákba csak az abba helyezhető hulladékokat tegye, ellenkező esetben az gyűjtést végző kollégáknak nem áll módjában elszállítani azt. A zsákot a közterületen oda kell kihelyezni az ügyfeleknek, ahová a hulladékgyűjtő edényt is szokták.

Az elszállított szelektív hulladékok válogatása utólag történik a Jánossomorjai Regionális Hulladék-kezelő Műben.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. július 3. Csütörtök hüvelyk Önkormányzat, Rábatamási

 
Kép

ÉRTESÍTÉS – SZÚNYOGGYÉRÍTÉS


Gyérítés-8

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. június 24. Kedd hüvelyk Önkormányzat, Rábatamási

 
 
Követés

Értesítést küldünk minden új bejegyzésről a megadott e-mail címre.

Csatlakozz a 336 követőhöz