RSS

Szennyvíz projekt kategória bejegyzései

Kép

Tájékoztató


öbl

 
Hozzászólás

Szerző: be 2015. május 9. szombat hüvelyk Önkormányzat, Rábatamási, Szennyvíz projekt

 
Kép

MEGHÍVÓ – NYÍLT NAPOK


Nyílt napok

 
Hozzászólás

Szerző: be 2013. március 24. vasárnap hüvelyk Önkormányzat, Ünnepségek, Szennyvíz projekt

 
Kép

MEGHÍVÓ – ÜNNEPÉLYES ÁTADÁS


Átadás

 
Hozzászólás

Szerző: be 2013. március 24. vasárnap hüvelyk Önkormányzat, Ünnepségek, Szennyvíz projekt

 

Szennyvíz projekt – RÁKÖTÉSEK


Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok!

Amennyiben már rákötöttek a szennyvízcsatorna hálózatra, kérjük a mellékelten megküldött bejelentőt 2013. január 15-én 16:00 óráig a Polgármesteri Hivatalban leadni.
Azon ingatlanok esetében, ahol nem történik meg ezen időpontig csatlakozás, akkor a rákötést követő 8 napon belül a PANNON-VÍZ Csornai Üzemmérnökségén kell (9300 Csorna, Győri út 59. Tel: 96/262 588) a bejelentést megtenni.

Spiteller László
polgármester

A bejelentő letölthető PDF illetve DOC formátumban.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2013. január 7. hétfő hüvelyk Önkormányzat, Szennyvíz projekt

 
Kép

Szennyvíz projekt – RÁKÖTÉSEK


SZV_2012_2

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. december 22. szombat hüvelyk Önkormányzat, Szennyvíz projekt

 
Kép

Szennyvíz projekt – RÁKÖTÉSEK


SZV_2012_1

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. december 19. szerda hüvelyk Önkormányzat, Szennyvíz projekt

 

TÁJÉKOZTATÓ RÁBATAMÁSI SZENNYVÍZKEZELÉSE PROJEKTRŐL ÉS A SZENNYVÍZCSATORNÁRA TÖRTÉNŐ RÁKÖTÉS LEHETŐSÉGÉRŐL


Tisztelt Rábatamási Polgárok!

A kivitelezés megkezdése óta az alábbiakban felsorolt csatorna szakaszok építése és minősítése történt meg, amelyeknél a szennyvíz rákötések is megvalósíthatók:

Ady Endre utca, a 19-34 házszámok között, 3-2-0 jelű szakasz
Béke utca, az utca teljes hosszában, 1-0-0 jelű szakasz
József Attila utca, az utca teljes hosszában, 3-0-0 jelű szakasz
Kossuth Lajos utca, az utca teljes hosszában, 1-4-0 jelű szakasz
Somogyi Béla utca, az utca teljes hosszában, 3-0-0 jelű szakasz
Szabadság utca, az 54-66 és a 67-87 házszámok között, 1-1-0 jelű szakasz
Szabadság utca, az 57-65 házszámok között, 1-1-1 jelű szakasz
Szabadság utca, a 68/a- 100 és a 93-137 házszámok között, 3-1-0 jelű szakasz
Szent István u., az 1-5 és a 2-10 házszámok között, 3-1-0 jelű szakasz
Szent István u., a 15-35 és a 18-38 házszámok között, 1-3-0 szakasz
Szent István u., a 37-59 és a 42-60 házszámok között, 1-0-0 és 1-4-0 szakaszok
Széchenyi u., az 1-21 és a 2-20 házszámok között, 1-1-0 jelű szakasz
Széchenyi utca a 22-32 és a 23-33 házszámok között, 1-0-0 jelű szakasz

A szennyvíztelep már alkalmas a szennyvizek fogadására. A próbaüzem eredményességéhez a lakossági rákötéseket a minősített szakaszokon a lehető leggyorsabban el kell végezni.

Kérjük ebben szíves közreműködésüket.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a próbaüzem időtartama alatt a szennyvíz kezelése díjmentes, az elvezetés, tisztítás díját a próbaüzem lezárását követően elvezetett szennyvíz után fogja leszámlázni az Üzemeltető.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a próbaüzem lezárása után 6 hónap elteltével azon vízfogyasztóknak, akik nem csatlakoztak a szennyvízelvezetés megvalósításához, az elfogyasztott ivóvíz után jelentős mértékű környezetterhelési díjat kell megfizetniük, mely a szennyvízdíj többszörösét fogja kitenni.

A felsorolt, már minősített szakaszokon megkezdődnek a végleges helyreállítások, ezért kérjük, akinek a kivitelezéssel kapcsolatban észrevétele van, az feltétlenül jelezze az Önkormányzatnál. Kérjük, hogy ne a kivitelezést végző munkásokkal egyeztessenek a felmerülő problémákról, hanem haladéktalanul jelezzék felénk.

Az építésből még hátralévő szakaszok tervezett megvalósítási üteme:

1-2-0 jelű szakasz, a Petőfi Sándor u. keleti része, és a Széchenyi utca Béke utcától délre eső szakasza, ehhez kapcsolódik a Táncsics M. utca, augusztus 30.
2-0-0 jelű szakasz, a Szabadság utca keleti része, augusztus 25.
3-1-2 jelű szakasz, a Rákóczi utca vasútig terjedő szakasza, szeptember 5.
4-0-0 jelű szakasz, a Petőfi utca nyugati része, Ady Endre utca, az 1-19 házszám között, melyhez kapcsolódik a Dózsa György u. teljes hosszában, augusztus 28.
5-0-0 és 5-1-0 jelű szakaszok, a Rákóczi utca vasút feletti része, szeptember 7.
Rábatamási, 2012. augusztus 13.

Rábatamási Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében:

Spiteller László
polgármester

A tájékoztató pdf formátumban letölthető itt.

 
1 hozzászólás

Szerző: be 2012. augusztus 14. kedd hüvelyk Önkormányzat, Szennyvíz projekt

 

Szennyvíz projekt – TÁJÉKOZTATÁS


Ha a hálózatfejlesztési hozzájárulás befizetés átutalással kívánja teljesíteni alábbiakban találja a Rábatamási Viziközmű Társulat számlaszámát:

Számlavezető pénzintézet: Rábaközi Takarékszövetkezet, Rábatamási
9322 Rábatamási, Szent István u. 1.

Számla tulajdonos: Rábatamási Viziközmű Társulat Rábatamási, Szent István u. 47.
Számlaszám: 59600035-10003884
IBAN szám: HU03 5960 0035 1000 3884 0000 0000

A közleményben kérjük a név és az ingatlan címének megadását.
Fizetendő összeg: 180.368,- HUF

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. április 27. péntek hüvelyk Önkormányzat, Szennyvíz projekt

 

Szennyvíz projekt – TÁJÉKOZTATÁS


Azon polgártársainknak, akiknek a szennyvízelvezetés kiépítése saját telkükön
komoly nehézségbe ütközik, a szomszédos ingatlan tulajdonosainak hozzájárulása esetén
lehetősége van a szennyvízvezetékét a szomszédos ingatlanon keresztül rákötni a hálózatra.

38/1995 (IV. 05.) Kormányrendelet 6. §-a szabályozza a szomszédos ingatlanon történő átvezetés jogszabályi feltételeit.

Ezen jogszabály előírásai szerint szolgalmi jog alapítása szükséges. A teljes jogügylet végigvitele minimálisan 50 ezer forint költséget jelent. (Ügyvédi ellenjegyzéssel készülő megállapodás, jogosult tervező által készített vázrajz, bejegyzési kérelem és az illetékek).
A leendő üzemeltető PANNON-VÍZ Zrt. elfogadja a szomszédok közötti megállapodást is, melynek nincs külön költsége, azonban tisztában kell lenniük azzal, hogy ez a megoldás nem eredményez jogtiszta állapotot.

Ezen megállapodás megkötéséhez segítségként állítottunk össze egy  mintát. A tanúk előtt aláírt megállapodást 2 példányban kérjük leadni a Polgármesteri Hivatalban, melyhez a helyszínrajzon léptékhelyesen fel kell rajzolni a szomszédos ingatlanra kerülő szennyvíz lefolyó vezetéket, a megállapodást kötő felek aláírásával. A szomszédos ingatlanon keresztül történő vezetés esetén nem készül két csatlakozás, hanem a telekhatáron belül elágazó idom beépítésével egy-egy tisztítóidom kerül elhelyezésre, mindegyik ingatlan részére.

A dokumentumok 1 példányát megvalósulás után átadjuk az üzemeltetőnek, 1 példányát pedig a Polgármesteri Hivatal levéltárában helyezünk letétbe.


Felhívjuk a figyelmet, hogy ezen megállapodás hiányában a kivitelező nem fogja megvalósítani az ilyen irányú igényeket!

A Szolgalmi jogi megállapodás és a 38/1995 (IV.05.) Kormányrendelet elérhetők a Szennyvízprojekt/Dokumentumok cím alatt.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. április 15. vasárnap hüvelyk Önkormányzat, Szennyvíz projekt

 

Szennyvíz projekt – KIVITELEZÉS


Az alvállalkozók felvonultak a Petőfi, az Ady Endre, a József Attila és a Szabadság utcában. Az első ütemben tervezett kivitelezési munkák alvállalkozója is megkezdte már a közműfeltárási munkálatokat, így ott is hamarosan megindul a tényleges kivitelezés. A kivitelezéssel kapcsolatban felmerülő kérdésüket jelezzék a polgármesteri hivatalban vagy küldjenek üzenetet a rabatamasi.web@gmail.com e-mail címre .

A végleges kiviteli tervek megtekinthetőek a Szennyvíz projekt / Dokumentumok menüpont alatt.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. április 11. szerda hüvelyk Önkormányzat, Szennyvíz projekt