RSS

ASP pályázat

A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00025 számú projekthez kapcsolódó tájékoztató

A MINISZTERELNÖKSÉG, MINT TÁMOGATÓ, RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL A KÖZIGAZGATÁS- ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉS OPERATÍV PROGRAM TÁMOGATÁSI RENDSZERÉHEZ BENYÚJTOTT „RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ASP KÖZPONTHOZ VALÓ CSATLAKOZÁSA” CÍMŰ, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00025 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ TÁMOGATÁSI KÉRELMÉT 6 000 000 FT ÖSSZEGŰ TÁMOGATÁSRA ÉRDEMESNEK ÍTÉLTE.

A kedvezményezett neve: Rábatamási Községi Önkormányzat

A projekt címe: Rábatamási Községi Önkormányzat ASP Központhoz való csatlakozása

A támogatás összege: 6.000.000 Ft

A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt 2016.09.15-én kezdődött, uniós támogatással a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. A támogató a projektet 100%-os támogatási intenzitással az Európai Szociális Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában finanszírozza.

A program fő célja segíteni a ASP rendszerhez való csatlakozást és annak feltételeit megteremteni.

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 114. §-a értelmében a helyi önkormányzatnak – egyes kötelező feladatainak informatikai támogatása céljából – csatlakoznia kell a helyi önkormányzatok feladatellátását támogató, számítástechnikai hálózaton keresztül távoli alkalmazásszolgáltatást nyújtó, az állam által biztosított, elektronikus információs rendszerhez (azaz az önkormányzati ASP rendszerhez).

Az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet szerint RÁBATAMÁSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2017. január 1-jétől csatlakoznia kell a fenti rendszerhez.

A program eredményeként egyrészt kialakításra kerül a csatlakozási folyamat gerincét adó hardveres rendszer. Megvalósul az ASP Kormány rendelet 2. számú mellékletében foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges eszközök beszerzése, az ASP szolgáltatás igénybevételéhez szükséges valamennyi munkaállomás biztosítása.

A projekt során 6 db munkaállomás MS Windows környezetben, 6 db monitor, 1 db laptop MS Windows környezetben, 7 db kártyaolvasó, 1 db szünetmentes táp kerül beszerzésre. Multifunkciós nyomatkészítő, rack szekrény, swich eszköz már rendelkezésre áll.

Az eszközbeszerzések eredménye az ASP Korm. rendeletben és a felhívásban foglalt paraméterekkel rendelkező, az önkormányzati ASP rendszer szakrendszereinek használatához szükséges beszerzett, üzembe helyezett eszközök beszerzése, továbbá az ASP szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges kártyaolvasó eszközök beszerzése, üzembe helyezéssel.

Informatikai Biztonsági Szabályzat és az Iratkezelési szabályzat az ASP működési rendjéhez való igazítása történik. A szabályozási keretek kialakításának eredménye az ASP szolgáltatáshoz való csatlakozási folyamat során felülvizsgált, módosított, illetve kidolgozott önkormányzati szabályzatok kialakítása. Központilag meghatározott módszertan alapján, központi támogatás segítségével kerül elvégzésre, az adatok migrálása, úgy hogy azok megfeleljenek a beépített ellenőrző rendszernek. Az önkormányzati szakrendszerek adatállomány minőségének javítása, migrációja tevékenység eredménye a szakrendszerenként, a tisztított adatállományok alapján megtörtént adatfeltöltés/migráció/adatbetöltés.

Az érintett dolgozók oktatásokon történő részvételét biztosítjuk. Eredmény az ASP rendszer szakszerű használata. A szolgáltatáshoz történő csatlakozás során az belső erőforrásaink felhasználásával teszteljük és ellenőrizzük a kialakításra kerülő szolgáltatásokat, azok működésének megfelelőségét. A tesztelés, élesítés során eredmény a végrehajtott és sikeresen lezárt migrációs, felhasználói tesztelések, ennek eredményeképpen működő, az ASP központ által élesített keretrendszer, szakrendszeri szolgáltatások és adatátadási folyamat.

A fejlesztéssel a Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal érintett, amely három település feladatait látja el. A hivatal gazdálkodással, adóval és igazgatással foglalkozó dolgozói is érintettek. Mind külső, mind belső erőforrást szükséges a projekt során igénybe venni. Közbeszerzési költség nem merül fel.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.06.30.

A projekt azonosító száma: KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00025

 

Hozzászólások lezárva.

 
%d blogger ezt szereti: