RSS

Rábatamási címkéhez tartozó bejegyzések

Felhívás gallyazási munkálatok elvégzésére


E.ON
2014.03.02

Nem csak látványnak szép, biztonsági kérdés is a villamos vezetékek közelében lévő
magasra növő növényzet, fák, ágak eltávolítása, alakítása, metszése

Kertszépítés, kertépítés, gereblyézés, ültetés, komposztálás– megannyi aktuális kerti munka, arra azonban kevesen gondolnak, hogy megmetsszék azoknak a fáknak az ágait, szükség szerint kivágják azokat a fákat, amelyek az ingatlanukat érintő villamos vezetékek közelében vannak. A túl magasra nőtt, a vezetéket veszélyes távolságban megközelítő fák, ágak nemcsak üzemzavart, áramkimaradást okozhatnak, amely a lakókörnyezetnek kellemetlenséget jelent,, hanem élet- és balesetveszélyt is jelentenek.

Az élet- és balesetveszéllyel, vagyonbiztonsággal, valamint a villamos energia elosztás biztonságával kapcsolatos szabályok betartása fontos, hiszen akár emberéletek is múlhatnak azon, ha a vezeték közelében nem megfelelően gondozott fák vannak. Egy kislány például azért szenvedett égési sérüléseket, mert felmászott egy eperfára, s annak ága – meghajolva a gyerek súlya alatt – a vezetékkel érintkezett.

A villamosmű biztonsági övezetére vonatkozó miniszteri rendeletben* foglaltak szerint a biztonsági övezetben az alábbi korlátozásokat kell betartani:

A villamosmű biztonsági övezetében fa vagy más növény akkor telepíthető, hagyható meg, ha véglegesen kifejlett állapotában fa vagy növényzet esetében

  • 35 kV felett 200 kV névleges feszültségszintig 3 méternél,
  • 1 kV felett 35 kV névleges feszültségszintig 2 méternél,
  • 1 kV-nál nem nagyobb névleges feszültségszintnél 1 méternél jobban annak legkedvezőtlenebb helyzetében sem közelíti meg az áramvezetőt.

Távolságok értelmezése

A táblázatban megadott minimális távolságok megítéléséhez a szél által okozott áramvezető és a növényzet mozgásából adódó távolságokat kell figyelembe venni.

eon

Érdemes erre már a kert tervezésekor, a fák, bokrok, cserjék ültetésekor odafigyelni.

Nemcsak az élet- és balesetveszély megszüntetése miatt van szükség azon fák metszésére, eltávolítására, amelyek a fenti távolságokat elérik, megközelítik, hanem azért is, mert a vezetéket megközelítő, elérő, ahhoz súrlódó ágak is üzemzavart okozhatnak. Ugyanilyen veszélyt jelentenek a biztonsági övezeten kívül levő olyan fák, amelyek magasságuknál, terjedelmüknél fogva szeles, viharos időben rádőlhetnek a vezetékre és elszakíthatják azt.

Sokan nem is gondolják, hogy az annyi bosszúságot okozó – akár csak néhány perces – áramkimaradásoknak talán éppen a tulajdonukban álló és a vezetéket megközelítő, elérő fa az okozója. A klímaváltozás miatt fellépő egyre gyakoribb viharok, szélsőséges időjárási tényezők és körülmények a faágakat letörve, fák kidőlését okozva akár többórás üzemzavart, élet- és balesetveszélyt is előidézhetnek.

Amennyiben a növényzet a vezetékeket a fenti értékeknél jobban megközelítette – esetleg már el is érte -, úgy a munkálatok elvégzésének idejére természetesen feszültségmentesíteni kell az adott vezetékszakaszt, ezért a munkavégzés tervezett időpontja előtt legalább 30 nappal – lehetőleg írásban – be kell jelenteni a lakhely, ingatlan szerinti áramhálózati társaság területileg illetékes régiójának a tervezett munkát. Az áramhálózati társaság térítésmentesen végzi el a feszültségmentesítést. Érdemes még időben gondolkodni a növényeken történő beavatkozások elvégzésén, mert ha nem az ingatlantulajdonos, hanem az áramhálózati társaság kezdi meg a munkálatokat, abban az esetben nem a tulajdonosi esztétikai elképzelései vagy kertépítészeti szempontok érvényesülhetnek. Az áramhálózati társaság vagy vállalkozó kizárólag a jogszabályok által meghatározott műszaki előírások alapján, valamint az élet- és balesetveszély elhárítása és a vagyonvédelmi elvek szerint végzi a biztonsági övezet tisztántartási munkálatait.

Társaságunk rendszeresen újsághirdetésben vagy egyéni módon felhívásban kéri a tulajdonosokat, hogy a fenti beavatkozásokat végezzék el. Kérjük, hogy a felhívásban foglaltak szerint az ingatlantulajdonosok szíveskedjenek együttműködni az áramhálózati társaságokkal annak érdekében, hogy a megfelelően gondozott fák, növények ne okozzanak áramszüneteket és feszültségproblémákat.

A tapasztalatok alapján az együttműködés területén még sokat lehet javítani, hiszen gyakran csak a lakossági tiltakozásról hallani egy-egy kényszerű fakivágás kapcsán, az ezzel elhárított élet- és balesetveszélyről nem.

*A biztonsági övezettel kapcsolatos főbb rendelkezéseket a villamos energiáról szóló törvény 2007. évi LXXXVI. törvény 124.§, (2) bek., a 133.§, 137.§, valamint a villamosművek, a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I:22.) NGM rendelet tartalmazza, amelyet a www.eon.hu Szabályok, törvények oldalon talál.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2014. március 6. csütörtök hüvelyk Önkormányzat, Rábatamási

 

Címkék:

Krumplifesztivál és Egészségnap – Köszönjük!


Tisztelt Rábatamási Polgárok és Vendégek!

Köszönjük a Szervezők munkáját és Támogatóink hozzájárulását, mely lehetővé tette a krumplifesztivál sikeres megrendezését. Az eseményről készült képek a galéria menüpont alatt illetve az alábbi képre kattintva érhetők el!

Tisztelettel: Spiteller László polgármester

Krumplifesztivál 2012

Krumplifesztivál 2012 galéria

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. szeptember 16. vasárnap hüvelyk Önkormányzat, Ünnepségek

 

Címkék: , ,

TÁJÉKOZATATÓ – SZENNYVÍZ PROJEKT


TÁJÉKOZTATÓ RÁBATAMÁSI SZENNYVÍZKEZELÉSE PROJEKTRŐL ÉS A VIZIKÖZMŰ TÁRSULAT ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS MEGFIZETÉSÉRŐL

 Tisztelt Rábatamási Polgárok!

Ezúton is szeretnénk Önöket részletesen tájékoztatni a megvalósítás szakaszába lépett projekt állásáról, a szükséges teendőkről és a várható fejleményekről.

Mint azt a község honlapján már korábban közzétettük, a szennyvízelvezetési rendszer megvalósítására kiírt közbeszerzési eljárás sikeresen lezárult. Ennek alapján a szennyvízcsatorna és a szennyvíztelep megépítését a STRABAG MML Kft. fogja végezni.

A kivitelezés bruttó költsége a nyertes ajánlat alapján: 443.090.525,- Ft.

A szerződéskötés tervezett időpontja: 2012. március hó 20.

A szerződéskötést követően rövid időn belül, még március végén megkezdődik a kivitelezés mind a szennyvíztisztító telepen, mind a szennyvízelvezető hálózaton.

A megvalósításra rendelkezésre álló idő 300 nap, mely a szennyvíztisztító telep próbaüzemét is magában foglalja. A próbaüzem lezárására a tervek szerint 2013. január 14-én kerül sor.

Ahhoz, hogy a próbaüzem elindulhasson, a szennyvíztelep kapacitásának legalább 40 %-át kitevő szennyvízmennyiségnek kell a telepre kiérkeznie. Ez csak abban az esetben érhető el, ha a lakossági rákötések gyorsan, zökkenőmentesen megvalósulnak. Ehhez szükség van az Önök hathatós közreműködésére is.

A kivitelezést úgy kell szerveznünk, hogy első ütemben a szennyvíztelepre közvetlenül szállító végátemelő körzetében valósuljanak meg az építési munkák.

A kivitelezés egyszerre legalább négy utcában fog folyni párhuzamosan.

A fenti ok miatt a Szabadság utca keleti végén, a Kossuth, a Táncsics, a Széchenyi utcákban, és a Petőfi utca keleti végén kezdődik meg az építkezés.

A szennyvízcsatorna építését a kivitelező a telekhatáron belül maximum 1 m-re elhelyezett házi tisztítóidommal fejezi be. Hangsúlyozni kell, hogy ez az ingatlan jogi telekhatárát jelenti, és nem feltétlenül esik egybe a kiépített kerítéssel.

A tisztítóidomtól a házi csatlakozásig a kiépítés az ingatlan tulajdonosának feladata.

A csatlakozás helyének kijelölésében igény esetén segítséget nyújtunk, ehhez a tervek a Polgármesteri Hivatalban elérhetők, és minden csütörtökön és pénteken lehetőség van a személyes egyeztetésre is. Előzetes egyeztetés alapján a későn hazaérkezőknek kora esti időszakban is rendelkezésére áll a polgármester. Szükség esetén természetesen a helyszín megtekintésére is sor kerülhet.

A belső munkákhoz helyi vállalkozók igénybevételét javasoljuk több okból is. Ellenőrzött, szakszerű, garanciával vállalt megvalósítás garantálható ebben az esetben.

Előre szeretnénk felhívni a figyelmet az ilyen időszakban mindig megjelenő ismeretlenekre, akik sok esetben előleget kicsalva távoznak a gyanútlan állampolgárok pénzével.

Kérjük, ezt lehetőleg kerüljék el és semmiképp sem javasoljuk az ismeretlenekkel történő, előleg megfizetését tartalmazó megállapodást.

Mint Önök előtt ismert a beruházás Európai Uniós és hazai támogatás segítségével valósul meg, nekünk a költségek 15 %-át kell biztosítanunk.

A saját forrás biztosítására jött létre a Rábatamási Viziközmű Társulat. A belépők számának örvendetes alakulása kedvező finanszírozási feltételeket biztosított.

A Viziközmű Társulat Intézőbizottságának és küldöttgyűlésének határozata alapján a számlavezető pénzintézet a RÁBAKÖZI TAKARÉKSZÖVETKEZET lett, így a számlavezetés helyben, Rábatamásiban történik. Ennek következtében a befizetések akár személyesen is, külön költségek, időt rabló utazás nélkül elvégezhetők.

A hozzájárulás megfizetése alapvetően kétféle módon történhet:

  • Egyösszegű befizetés formájában, a jövő hét elejétől legkésőbb 2012. április 30-ig teljesíthető, az 1 érdekeltségi egység után befizetendő összeg 180.368,- Ft.
  • A másik lehetőség a részletfizetés választása, amikor 100 hónapon keresztül havi részletekben kell megfizetni a Takarékszövetkezetben vezetett számlára a járandóságot, mely induláskor 2.850,- Ft-ot jelent.
  • A Takarékszövetkezet lehetőséget biztosít a Fundamenta lakáskassza hitel igénybe vételére is.

Részletfizetés esetében a törlesztést április hónapban meg kell kezdeni.

Az egyösszegű befizetést azért kell határidőhöz kötnünk, mert a részletfizetést választókra eső összeg mértékéig a Viziközmű Társulatnak hitelt kell felvennie. Mivel a tényleges kivitelezés várhatóan szeptember hónapban befejeződik, az elkészült munkák ellenértékét pedig ki kell fizetni, pontosan látnunk kell az igényelt hitel összegét. A támogatott kamat ellenére alapvetően kedvezőbb feltételeket biztosít az egyösszegű befizetés, mely nem jár egyéb járulékos költségekkel.

Kérjük a befizetésekkel kapcsolatban forduljanak bizalommal a Takarékszövetkezet munkatársaihoz, akik várják az Önök megkeresését.

Rábatamási, 2012. március 01.

Rábatamási Község Önkormányzatának

Képviselő-testülete nevében:

Spiteller László

polgármester

A tájékoztató PDF formátumban letölthető itt.

 

 
Hozzászólás

Szerző: be 2012. március 2. péntek hüvelyk Önkormányzat, Szennyvíz projekt

 

Címkék:

Karácsonyi ünnepség az iskolában – 2011. december 21.


Az utolsó tanítási napon nagy izgalommal készültek a gyerekek a karácsonyi műsor bemutatására.

Békés, meghitt karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek.

Ezúton köszönjük a az iskola tanárainak egész éves munkáját!

A teljes képgaléria megtekinthető a Galéria/Iskolakarácsony 2011 alatt.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. december 26. hétfő hüvelyk Önkormányzat, Ünnepségek, Iskola, Uncategorized

 

Címkék:

Karácsonyvárás – karácsonyi játszóház az iskolában.


A már hagyományos karácsonyi játszóházon a gyerekek nagy örömmel készítettek apró meglepetéseket:
karácsonyfadíszeket és gyertyatartót gipszből, angyalkákat, apró ajándékokat, képeslapokat és mézeskalács házikót.

A teljes galéria megtekinthető a Galéria / Iskolakarácsony 2011 alatt.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. december 26. hétfő hüvelyk Önkormányzat, Ünnepségek, Iskola

 

Címkék:

Karácsony az Óvodában


Meghitt hangulatban ünnepeltük az óvodai Karácsonyt. Vers, ének és egy szép műsor után örömmel vették birtokba a gyerekek az új játékokat, könyveket.

 

Kedves Óvónénik! Köszönjük egész éves munkájukat!

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!

Ezúton szeretnénk még megköszönni mindazoknak akik segítettek abban, hogy ilyen szép karácsonyi ünnepség jöhetett létre!

A teljes képgaléria megtekinthető a Galéria/Óvodakarácsony 2011 alatt.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. december 22. csütörtök hüvelyk Önkormányzat, Ünnepségek, Civil szervezetek, Iskola

 

Címkék:

BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!


Ma kora délután került megrendezésre a 2011. évi falukarácsony, mely a Polgármesteri hivatal előtt a “Jászai László” nyugdíjas klub által előadott karácsonyi nótaszóval vette kezdetét.

A Rábatamási Nők Egyletének köszöntője után az óvodások előadásával folytatódott.

A következőnek az iskolások előadásával folytatódott.

Végül a “Jászai László” Nyugdíjas Klub énekivel zártuk az előadást. Ezután kötetlen beszélgetéssel és forralt borozással koronáztuk meg a délutánt.

Ezúton is köszönjük a Rábatamási Nők Egyletének, a “Jászai László” Nyugdíjas Klubnak, a Móra Ferenc Általános Iskola tanárainak és diákjainak, valamit az óvónőknek és óvodásoknak a munkájukat, hogy ezzel az idei falukarácsonyt szebbé tették.

Ezúton kívánunk mindenkinek BÉKÉS, BOLDOG KARÁCSONYT!

A teljes képgaléria megtekinthető a Galéria / Falukarácsony 2011 alatt.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. december 18. vasárnap hüvelyk Önkormányzat, Ünnepségek, Civil szervezetek, Iskola

 

Címkék:

Köszönet!


Ezúton is szeretnék köszönetet mondani Horváth Antalnak és feleségének Ildikónak, hogy két darab jó állapotban lévő gázkazánjukat a Móra Ferenc Általános Iskola részére ajándékozták.
Ugyancsak szeretnék köszönetet mondani Pölöskei László polgártársunknak, aki az iskola meghibásodott gázkazánját térítésmentesen leszerelte és helyére az ajándékba kapott gázkazánt beépítette és beüzemelte.
Segítségnyújtásuknak köszönhetően az iskolánkban a fűtési gondokat sikerült megoldani.

Külön örömmel tölt el, hogy napjainkban a közismerten nehéz gazdasági körülmények között és rohanó világunkban élnek közöttünk olyanok, akiknek közösségünk önzetlen segítése, szolgálata fontos tényező.

Hálás köszönettel:

Spiteller László
polgármester

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. december 12. hétfő hüvelyk Önkormányzat, Iskola

 

Címkék:

Szennyvíz projekt – közbeszerzési eljárás


Rábatamási Község Önkormányzata ajánlattételi felhívást tett közzé a Közbeszerzések Tanácsa hivatalos lapjában ( www.kozbeszerzes.hu)  27297/2011 számon. Az ajánlattételi határiő  2011. december hó 2. 10.00 óra volt. Határidőre két vállakozó nyújtotta be ajánlatát:

– FEHRÉP Kft.

– STRABAG MML Kft.

Az ajnánlat felbontásról készült jegyzőkönyvet elolvashatják itt.

 
Hozzászólás

Szerző: be 2011. december 5. hétfő hüvelyk Önkormányzat, Szennyvíz projekt

 

Címkék: ,